Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap

Bemutatkozás

Üdvözöljük!
Ez itt Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti központ látás-sérülteknek készült honlapja!

Intézményvezetői bemutatkozás:

Makkai Jánosné Erika vagyok, a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. Joggal mondhatom, hogy Déja -Vu érzésem van, hiszen 2012 és 2014 év között voltam már a Kornisné Központ jogelőd intézményének intézményvezetője. Akkor annyiban volt más az intézmény szervezete, hogy a palettát még színesítette a családok átmeneti otthona.

Szociális munkás, Szociális terepgyakorlat vezető, Közösségi Pszichiátriai Ellátást működtető Közösségi Koordinátor és Idősügyi referens képesítésekkel rendelkezem. 1986. év óta dolgozom szociális szférában, a szociális szféra valamennyi területével találkoztam, mint Betegmenedzser, Mentélhigiénés szakember, Gyermekvédelmi gyám, valamint Intézményvezető. A jelenlegi intézményvezetői pozícióm előtt dolgoztam a TEGYESZ-nél, a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórházban, valamint a Gávavencsellőn az Idősek Gondozóházában és természetesen, mint fentebb említettem a Kornisné Jogelőd intézményében a TITKIT SZESZK-ban.

Nagy örömömre szolgált, hogy pályázatom benyújtását követően a bíráló bizottság egyöntetűleg bizalmat szavazott nekem arra, hogy az intézményvezetői pozíciót betölthessem. Hivatásomnak érzem mind a szociális mind az egészségügyi munkaterületet. Egészen gyermekkoromtól kezdve mindig segítő szándék vezérelt, szerettem és szeretem az idős, a beteg és a bajban lévő embereket. Küldetésemnek tekintem: az emberek gondjait viselni és segítséget nyújtani maximálisan tudásom és lehetőségem szerint.   25 évig dolgoztam szociális területen, amit nagyon szerettem, a mai napig szeretek és az életem részévé vált. Mindig empatikus voltam, vagyok az emberekhez mindenféle megkülönböztetés nélkül. Egyre inkább azt tapasztalom, hogy mindig ott vagyok, ahol szükség van rám. Talán, ez az életben a küldetésem, így a szociális és egészségügyi terület az, ami szinte elválaszthatatlan egymástól, teljesen átlátható és komplexen kezelhető. Ehhez szükség van hitre, szeretetre, törődésre, odafigyelésre, empatikus készségre és emberségre. Ez csak így egész. Úgy érzem: szeretnek az emberek, munkatársak, vezetők, ami pozitív érzéssel tölt el. Mindenhol megtalálom a helyem, ahol emberekkel kell dolgozni. Tapasztalataim azt mutatják, hogy sokan kérik is tőlem a segítséget. Hiszem és vallom: segíteni csak annak lehet, aki ezt kéri és engedi. A segítő szándék mellett szakmai kihívásként élem meg a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, Intézményvezető állás pályázati lehetőségét, mert e komplex intézményrendszer irányítása mind a szociális mind pedig az egészségügy munkaterületen szerzett eddigi tapasztalataim új helyen való alkalmazását jelenthetnék számomra. Érzek magamban annyi erőt és szakmai felkészültséget, hogy eleget tehessek e nagyszerű lehetőségnek - a gondozottak, dolgozók javára, a fenntartó elvárásainak megfelelve.

- Tudom, és hiszem, hogy egy jó vezető jó csapatszellemet tud kialakítani, ahol a dolgozók nem tehernek érzik a munkát.

- Hiszem, hogy ésszerű gazdálkodás mellett kisebb-nagyobb léptekben elindulhatnak az újabb fejlesztések, melyek a település életét is fellendíthetik.

 - Hiszem, hogy a fenntartóval való jó kapcsolat kialakítása, társintézményekkel való szoros együttműködés nagy sikerekhez juttathat.

 - Bízom a kollégáim emberi hozzáállásában, szakmai felkészültségében.

 - Minden segítséget megadok, amire a színvonalas munkavégzésükhöz szükségük lehet, saját magam is részt veszek a mindennapi életükben, és én magam ellenőrzöm, hogy minden a vártnak megfelelően működik-e.

- És végül, de nem utolsó sorban: tudom és hiszem, hogy a fenntartóval, a munkatársakkal történő szoros szakmai együttműködés, humánus hozzáállás hozzásegíti az intézményt ahhoz, hogy országosan elismert, szakmai kihívásoknak eleget tevő minőségi intézménnyé fejlődjünk.  

Makkai Jánosné

 Kornisné Központ

 Intézményvezető.