Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap

Szociális szolgáltatások

HÍREK:

Megújult a Támogató Szolgálat Tiszavasváriban

A támogató szolgálat 2006-tól működik Tiszavasváriban, de most új irodában és önkormányzati támogatásból egy újonnan beszerezett kisbusszal folytatják a munkát a Kornisné Központ dolgozói.

A támogató szolgálat célja az önrendelkező, független élet elveinek alapján a fogyatékos emberek függetlenné, önállóvá válásának elősegítése, a közösségi életben való részvétel előmozdítása.

 Ez egy olyan ellátás, amely segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy körüli teendőket, ötvözve a házi segítségnyújtás elemeivel, de ennél több, mivel a művelődési, sportolási,

szórakozási igények kielégítésében is segít.

Lehetősége nyílik az ellátást igénybe vevőnek az önállóbb életre, nagyobb életviteli szabadságra, szakszerű, személyre szabott ellátásra, intézményi elhelyezés, vagy kórházi kezelés elkerülésére.

A családtagoknak terheik csökkentésére, valamint munkába állásra, ezáltal helyzetük javítására.

A szolgáltatás alapelve, hogy nem az igénybe vevő helyett végzi el a feladatokat, hanem vele közösen kialakított és megvalósított rend szerint az igénybe vevő aktív közreműködésével.

A feladatellátás szakmai tartalma: tanácsadás, szállítás, háztartási segítségnyújtás és esetkezelés szolgáltatási elemeket biztosít.

A szolgáltatás biztosításához rendelkezésre álló gépjárművek típusa:

A szállítás történhet:

  • Közszolgáltatást nyújtó intézménybe: Polgármesteri Hivatalba, Gyámhivatalba, Munkaügyi Központba, bíróságra, hatóságokhoz, rendvédelmi szervekhez
  • Egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz: háziorvoshoz, járóbeteg szakrendelésre, munkaképesség csökkenést véleményező és felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz,
    kórházba, gyógytornára, fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézményekbe, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatokhoz
  • Kulturális és egyéb szolgáltatókhoz: oktatási intézményekbe, Múzeumba, könyvtárba, kulturális, sport- és szabadidős rendezvények,
    érdekképviseleti szervekhez, fodrászhoz, bankba, postára, stb.

Állapotrosszabbodás esetén szakorvosi vizsgálatok megszervezése, az ellátottak egészséges életmód felé való irányítása.

 Az iroda a Térségi Szolgáltató Házban (Tiszavasvári, Ady tér 8. szám alatt )lévő telephelyen. Érdeklődni lehet a szolgáltatás igénybevételéről a következő telefonszámon:06/42/372-363